อุบัติเหตุ 2561
1,947
1,885
373
1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561